Français POUR LE GÉOTOURISME au Géoparc de KhoratItinéraires géotouristiques dans le géoparc de Khorat
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช

           Le géotourisme dans le géoparc de Khorat présente des caractères géographiques significatifs et distinctifs, donnant lieu à 2 itinéraires principaux. Il peut également être classé par types et directions en 7 itinéraires. L'image 1.5 illustre la carte géotouristique du géoparc de Khorat.
           การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญและโดดเด่น ส่งผลให้เกิดเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง หรือจำแนกตามประเภทและทิศทางได้เป็น 7 เส้นทาง ภาพต่อไปนี้แสดงถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

#
Image 1.5 : Carte géotouristique du géoparc de Khorat.
Source : Bureau du géoparc de Khorat, 2020b.
           Le géoparc de Khorat possède 2 itinéraires principaux représentant une nature et une histoire distinctes. Les 2 itinéraires sont : la route des quatre ivoires et la route des cuestas.
           โคราชจีโอพาร์คมีเส้นทางการท่องเที่ยวหลัก 2 เส้นทาง โดยนำเสนอธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น ได้แก่ เส้นทางช้าง 4 งา และเส้นทางเขาเควสตา

           La route des quatre ivoires couvre les attractions liées aux fossiles d'éléphants anciens. La visite débute par le musée des fossiles de Khorat ou musée du bois pétrifié, puis continue avec le site d'excavation des fossiles de Chalerm Phra Kiat, ensuite le parc commémoratif du bois pétrifié du roi Rama VI avec une promenade en bateau le long de la rivière Moon, puis le musée de l'éléphant antique, le bateau ancien, l’arbre banian de Chalerm Phra Kiat et le marché de Lan Sai, enfin le centre d'apprentissage du géoparc à l’école Thachangratbamroong. L’image 1.6 illustre la route des quatre ivoires.
           เส้นทางช้าง 4 งา ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับฟอสซิลช้างโบราณ โดยสามารถเริ่มเดินทางจากพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แหล่งซากดึกดำบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ อนุสรณ์สถานไม้กลายเป็นหิน ร.6 และล่องเรือแพแลลำมูล โครงการพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ เรือโบราณ ไทรงามเฉลิมพระเกียรติและตลาดลานไทร ศูนย์เรียนรู้จีโอพาร์ค ร.ร. ท่าช้างราษฎร์บำรุง รูปที่ 1.6 แสดงเส้นทางช้างสี่งา

#
Image 1.6 : Route des quatre ivoires.
Source : Bureau du géoparc de Khorat, 2020b.
           La route des cuestas concerne les attractions liées aux cuestas et au grès, ainsi qu’à la rivière Lam Takhong qui les traverse. Il y a 22 attractions. Les visiteurs ont la possibilité de commencer l'itinéraire depuis le centre-ville de Mueang (numéro 22) et de terminer dans le district de Sung Noen (numéro 1). La route des cuestas comprend un large éventail d'attractions avec une histoire et des caractéristiques distinctives des composants de cuestas. Les principales attractions de cet itinéraire sont les suivantes : le temple Wat Pa Phu Pha Sung (numéro 1), entreprise communautaire du café de Dong Ma Fai (numéro 2), le point de vue géographique de Yai Thiang (numéro 5), l’escarpement de Yai Thiang (numéro 6), la grotte de Khao Chan Ngam et ses peintures préhistoriques (numéro 7), la carrière historique de sculpture en grès de Sikhio (numéro 8) et la cascade de Wang Nen (numéro 10). L’image 1.7 illustre la route des cuestas.
           เส้นทางเขาเควสตาเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับเขาเควสตา หินทราย และลำตะคองที่ไหลผ่านเขาเควสตาและหินทรายมา เส้นทางท่องเที่ยวนี้ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว 22 แห่ง ผู้ชมสามารถเลือกเส้นทาง จากตัวเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 22) และ มาจบการท่องเที่ยวที่อำเภอสูงเนิน (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 1). เส้นทางเขาเควสตามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายประกอบด้วยประวัติศาสตร์และลักษณะเขาเควสตาที่โดดเด่น สถานที่ท่องเที่ยวหลักคือ วัดป่าภูผาสูง (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 1) วิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 2) จุดชมวิวเขายายเที่ยง (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 5) ผายายเที่ยง (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 6) ถ้ำเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 7) แหล่งหินตัดสีคิ้ว (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 8) และน้ำตกวังเณร (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 10) รูปที่1.7 แสดงเส้นทางเขาเควสตา

#
Image 1.7 : Route des cuestas.
Source : Bureau du géoparc de Khorat, 2020b.
           Des itinéraires supplémentaires sont présentés sur l'image suivante de l'itinéraire 2 à l'itinéraire 7. La route des quatre ivoires et la route des cuestas sont aussi présentées sur l'image 1.8.
           La route de la civilisation Khorat-khmère comprend la porte de Chumphon et le monument de Thao Suranaree, le musée de Korat, l'éco-communauté de Phon Sung, l'agriculture frontalière de la ville et le sanctuaire de pierre de Phanom Wan.
           La route de la sagesse de Khong Dee Khee Kata couvre le marché de Nam Cha, le centre d'apprentissage de sel de sol de Phan Dung et le resort de Suan Thung oncle Pee.
           La route de la civilisation de Sri Janasa Dvaravati comprend le mémorial de la gare de Sung Noen, le sanctuaire de pierre de Mueang Khak, le bouddha couché de grès de Dvaravati, la ville historique de Sema et la carrière historique de grès de Sung Noen.
           La route de Tai-Yuan et des escarpements de Khu Rak-Bu Kha couvre le centre culturel, le marché de Ban Yuan Chaloemraja et les escarpements de Khu Rak et de Bu Kha.
           La route de la cuesta de Khao Yai Thiang comprend la carrière historique de grès de Sikhio, la grotte de Khao Chan Ngam et ses peintures préhistoriques, le point de vue géographique de Khao Yai Thiang et l'escarpement de Yai Thiang.
           La route de la cuesta de Pha Sung couvre la cascade de Wang Nen, l'entreprise communautaire de café de Dong Ma Fai et le temple Wat Pa Phu Pha Sung.
           เส้นทางอื่นๆ มีปรากฏในรูปด้านล่างนี้ จากเส้นทางที่ 2 ถึงเส้นทางที่ 7 โดยรวมเส้นทางหลักทั้ง 2 เส้นทาง ในรูปที่ 1.8
           เส้นทางอารยธรรมขอมโคราช ประกอบด้วย กำแพงประตูชุมพลและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โพนสูงนิเวศเกษตรขอบเมือง และปราสาทหินพนมวัน
           เส้นทางภูมิปัญญาของดีขี้กะทา ประกอบด้วย ตลาดน้ำฉ่า ศูนย์เรียนรู้เกลือสินเธาว์พันดุง และสวนทุ่งลุงพี
           เส้นทางอารยธรรมทวารวดีศรีจนาคะ ประกอบด้วย อนุสรณ์สถานสถานีรถไฟสูงเนิน ปราสาทเมืองแขก พระนอนหินทรายทวารวดี แหล่งประวัติสาสตร์เมืองเสมา และแหล่งหินตัดสูงเนิน
           เส้นทางไท-ยวน และผาคู่รัก-บุคา ประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและตลาดบ้านยวน ผาคู่รัก และผาบุคา
           เส้นทางเควสตาเขายายเที่ยง ประกอบด้วย แหล่งหินตัดคิ้ว ถ้าเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี จุดชมวิวเขายายเที่ยงและผายายเที่ยง
           เส้นทางเควสตาภูผาสูง ประกอบด้วย น้ำตกวังเณร วิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟและวัดป่าภูผาสูง

#
Image 1.8 : Les 7 itinéraires géotouristiques dans le géoparc de Khorat.
Source : Bureau du géoparc de Khorat, 2020b.Les produits de la communauté du géoparc de Khorat
   ผลิตภัณฑ์ชุมชน

           Les produits de la communauté du géoparc de Khorat sont fabriqués par les habitants locaux de la zone du géoparc de Khorat. Ces produits sont sélectionnés à partir de leurs histoires liées au géoparc de Khorat en termes de lieux de production, par exemple le sol de l'époque Cénozoïque de la rivière Lam Takhong.
Les produits de savoir-faire locaux sont les suivants :
           1) Le textile Ngieng Nang Dham est un produit artisanal fabriqué dans le district de Sung Noen par des Thaïlandais dont les ancêtres ont immigré de Vientiane, au Laos, il y a plus de 100 ans.
           2) La banane Cénozoïque séchée au soleil du village de Baan Phon Sung (district de Mueang Nakhon Ratchasima) a été plantée dans une zone où le sol traversé par rivière Lam Takhong provient de l'époque Cénozoïque. Elle est délicieuse et facile à consommer sous forme de banane en stick.
           3) Le sachet aux herbes aromatiques du village de Baan Bu Kha, situé dans le district de Sikhio est très populaire comme souvenir et a une excellente odeur aromatique.
           4) Le sac en tissu teinté avec des colorants naturels (terre de Nam Cha) contenant du sel du district de Kham Thale So. Ce mélange est distinctif par la géologie et parce qu’il rend la couleur du tissu plus durable.
           5) La barre nutritive au sésame et à l'arachide provient du district de Chalerm Phra Kiat. Cette recette est vieille de 100 ans et a reçu le label produit OTOP 4 étoiles.

           ผลิตภัณฑ์ชุมชน Khorat Geopark เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนในเขตพื้นที่ Khorat Geoparkเป็นผู้ผลิต คัดสรรจากผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวและความเกี่ยวข้องกับ Khorat Geopark ทั้งหมด เช่น ดินยุคซีโนโซอิกจากแม่น้ำลำตะคอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุม ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง เช่น 1) ผ้าเงี่ยงนางดำ จากอำเภอสูงเนิน เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าพื้นเมืองอำเภอสูงเนิน ของชาวไทยที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อกว่า 100 ปีก่อน 2) กล้วยตากซีโนโซอิกบ้านโพนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งปลูกที่บ้านโพนสูงในพื้นที่ที่มีดินจากลำน้ำลำตะคองไหลมาเป็นดินในยุคซีโนโซอิก รสชาติอร่อย รับประทานง่าย ไม่เลอะมือ 3) ชะลอมหอมบ้านบุคา อำเภอสีคิ้ว เป็นชะลอมหอมขนาดเล็กบรรจุด้วยเครื่องหอม นิยมให้เป็นของฝาก 4) กระเป๋าผ้าย้อมสีธรรมชาติ (ดินน้ำฉ่า) อำเภอขามทะเลสอ มีส่วนผสมจากเกลือของอำเภอขามทะเลสอ ซึ่งมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ทำให้สีติดทนมากขึ้น และ 5) ถั่วตัดงาขาว-งาดำ สูตรโบราณมีมานานกว่า 100 ปีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และได้รับรางวัลสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว

Hébergements du géoparc de Khorat
   ที่พักเครือข่าย Khorat Geopark


           Les hébergements du géoparc de Khorat ou « la maison du géoparc » sont des hébergements destinés aux touristes. Ils sont situés dans la région afin de soutenir et promouvoir les activités du géoparc de Khorat. Ils se composent du centre de formation professionnelle « Tab Kaew » de l’Université de Rajabhat Nakhon Ratchasima, l’hôtel Sima Thani et l’hôtel V Loft situés dans le district de Mueang Nakhon Ratchasima. Il est aussi possible de séjourner chez l’habitant : Baan Suan Noi Resort dans le district de Sikhio et Baan Dong Ma Fai dans le district de Sung Noen.
           ที่พักเครือข่าย Khorat Geopark หรือ Geopark House เป็นบ้านหรือที่พักอาศัยจัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ Khorat Geopark และสนับสนุนกิจกรรมหรือดำเนินการโดยความเชื่อมโยงกับ Khorat Geopark ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "ทับแก้ว" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โรงแรมสีมาธานี โรงแรม เดอ วี ลอฟท์ โฮเทล อำเภอเมืองนครราชสีมา บ้านสวนน้อย รีสอร์ท เป็นโฮมสเตย์อำเภอสีคิ้ว และ โฮมสเตย์บ้านดงมะไฟ อำเภอสูงเนิน

#
บ้านสวนน้อย รีสอร์ท
โฮมสเตย์อำเภอสีคิ้ว

#
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "ทับแก้ว"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา