旅游汉语 呵叻地质公园呵叻地质公园路线
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช

           呵叻地质公园的地质旅游具有显着和独特的地理特征,并产生了2条主要路线和另一些选择性7条路线。下图显示了呵叻地质公园的地质旅游地图。
           การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญและโดดเด่น ส่งผลให้เกิดเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง หรือจำแนกตามประเภทและทิศทางได้เป็น 7 เส้นทาง ภาพต่อไปนี้แสดงถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

#
图 1.5: 呵叻地质公园地图
来源: 呵叻地质公园办公室. 2020b
           呵叻地质公园有两条代表独特自然和历史的主要路线:四对象牙路线和地貌路线。
           โคราชจีโอพาร์คมีเส้นทางการท่องเที่ยวหลัก 2 เส้นทาง โดยนำเสนอธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น ได้แก่ เส้นทางช้าง 4 งา และเส้นทางเขาเควสตา

           四对象牙由化石大象旅游景点是从木化石开始,化石发掘现场和石化木,第六世王木石化纪念馆,竹筏,古大象博物馆项目,古船,榕树和地质公园学校中心。
           เส้นทางช้าง 4 งา ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับฟอสซิลช้างโบราณ โดยสามารถเริ่มเดินทางจาก พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แหล่งซากดึกดำบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ อนุสรณ์สถานไม้กลายเป็นหิน ร.6 และล่องเรือแพแลลำมูล โครงการพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ เรือโบราณ ไทรงามเฉลิมพระเกียรติและตลาดลานไทร ศูนย์เรียนรู้จีโอพาร์ค ร.ร. ท่าช้างราษฎร์บำรุง รูปที่ 1.6 แสดงเส้นทางช้างสี่งา

#
图 1.6: 四对象牙路线
来源: 呵叻地质公园办公室. 2020b
           22路的地貌路线从(22号旅游线)游客自选从呵叻直辖县开始到达顺能县(1号旅游线)地貌路的美丽景点是关于历史和地貌地域的独特由:普帕松寺庙(1号),山区种植着低咖啡因品种的阿拉比卡咖啡豆(2号),雅腾山景点(5号),雅腾悬崖(6号),查雅悬崖和前史画作(7号),四球岩层(8号),汪嫩瀑布(10号)
           เส้นทางเขาเควสตาเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับเขาเควสตา หินทราย และลำตะคองที่ไหลผ่านเขาเควาสตาและหินทรายมา เส้นทางท่องเที่ยวนี้ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว 22 แห่ง ผู้ชมสามารถเลือกเส้นทาง จากตัวเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 22) และ มาจบการท่องเที่ยวที่อำเภอสูงเนิน (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 1). เส้นทางเขาเควสตามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายประกอบด้วยประวัติศาสตร์และลักษณะเขาเควสตาที่โดดเด่น สถานที่ท่องเที่ยวหลักคือ วัดป่าภูผาสูง (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 1) วิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 2) จุดชมวิวเขายายเที่ยง (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 5) ผายายเที่ยง (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 6) ถ้ำเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 7) แหล่งหินตัดสีคิ้ว (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 8) และน้ำตกวังเณร (แหล่งท่องเที่ยวหมายเลข 10) รูปที่1.7 แสดงเส้นทางเขาเควสตา

#
图1.7: 四对象牙
来源: 呵叻地质公园办公室. 2020b
           其它路线在图1.8 有下如此
           高棉文明路线包括:春蓬门,苏拉娜里纪念碑,呵叻博物馆,Pon Sung经济村,农业地区,Panomwan殿。
           文化遗产路线包括:楠茶市场,潘东盐学习中心,皮叔叔农场。
           塔拉瓦地路线包括:颂能铁路站纪念馆,印度宫殿,卧佛,司马历史城市和颂能岩石。
           泰-越路线包括:文化中心和越市场,对象悬崖和布咯悬崖。
           地貌路线包括:四球岩层、查雅悬崖和前史画作、雅腾山景点号和雅腾悬崖
           巴普帕松路线包括:汪嫩瀑布、山区种植着低咖啡因品种的阿拉比卡咖啡豆和巴普帕松寺庙
           เส้นทางอื่นๆ มีปรากฏในรูปด้านล่างนี้ จากเส้นทางที่ 2 ถึงเส้นทางที่ 7 โดยรวมเส้นทางหลักทั้ง 2 เส้นทาง ในรูปที่ 1.8
           เส้นทางอารยธรรมขอมโคราช ประกอบด้วย กำแพงประตูชุมพลและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โพนสูงนิเวศเกษตรขอบเมือง และปราสาทหินพนมวัน
           เส้นทางภูมิปัญญาของดีขี้กะทา ประกอบด้วย ตลาดน้ำฉ่า ศูนย์เรียนรู้เกลือสินเธาว์พันดุง และสวนทุ่งลุงพี
           เส้นทางอารยธรรมทวารวดีศรีจนาคะ ประกอบด้วย อนุสรณ์สถานสถานีรถไฟสูงเนิน ปราสาทเมืองแขก พระนอนหินทรายทวารวดี แหล่งประวัติสาสตร์เมืองเสมา และแหล่งหินตัดสูงเนิน
           เส้นทางไท-ยวน และผาคู่รัก-บุคา ประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและตลาดบ้านยวน ผาคู่รัก และผาบุคา
           เส้นทางเควสตาเขายายเที่ยง ประกอบด้วย แหล่งหินตัดคิ้ว ถ้าเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี จุดชมวิวเขายายเที่ยงและผายายเที่ยง
           เส้นทางเควสตาภูผาสูง ประกอบด้วย น้ำตกวังเณร วิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟและวัดป่าภูผาสูง

#
图1.8: 7 呵叻地质公园路线
来源: 呵叻地质公园办公室. 20120b呵叻地质公园社区产品
   ผลิตภัณฑ์ชุมชน

           呵叻地质公园社区产品是呵叻地质公园社区生产的产品。由呵叻地质公园有关故事的产品制成的,无论是否与同一时代的土壤有关,生产来源,包括来自当地智慧和文化的产品,其中包括如下:
           1)黑布料等著名产品是从宋嫩县面料的手工艺品,他们的来源于100多年前从老挝万象移民到泰国人来的。
           2)干香蕉于彭松村种的,土地和水的来源是从塔孔河 容易吃 好吃 不脏手
           3)四球县的小包;小包内是香料,纪念品的流行
           4)自然染颜色包包是堪他利莎县的产品由盐制成就是地理特殊让颜色更长久
           5)泰国一乡一品的甜点:白花生和黑花生是差隆帕恰县100多年前的做法

           ผลิตภัณฑ์ชุมชน Khorat Geopark เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนในเขตพื้นที่ Khorat Geoparkเป็นผู้ผลิต คัดสรรค์จากผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวและความเกี่ยวข้องกับ Khorat Geopark ทั้งหมดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับดินที่เกิดในยุคเดียวกัน แหล่งที่ผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุม ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง เช่น
           1) ผ้าเงี่ยงนางดำ จากอำเภอสูงเนิน เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าพื้นเมืองอำเภอสูงเนิน ของชาวไทยที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อกว่า 100 ปีก่อน
           2) กล้วยตากซีโนโซอิกบ้านโพนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งปลูกที่บ้านโพนสูงในพื้นที่ที่มีดินจากลำน้ำลำตะคองไหลมาเป็นดินในยุคซีโนโซอิก รสชาติอร่อย รับประทานง่าย ไม่เลอะมือ
           3) ชะลอมหอมบ้านบุคา อำเภอสีคิ้ว เป็นชะลอมหอมขนาดเล็กบรรจุด้วยเครื่องหอม นิยมให้เป็นของฝาก
           4) กระเป๋าผ้าย้อมสีธรรมชาติ(ดินน้ำฉ่า) อำเภอขามทะเลสอ มีส่วนผสมจากเกลือของอำเภอขามทะเลสอ ซึ่งมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ทำให้สีติดทนมากขึ้น และ
           5) ถั่วตัดงาขาว-งาดำ (สินค้า OTOP) สูตรโบราณมีมานานกว่า 100 ปีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

呵叻地质公园住宿
   ที่พักเครือข่าย Khorat Geopark


           呵叻地质公园住宿或呵叻地质公园度假村面于呵叻地质公园提供住宿和举办活动。由呵叻皇家大学 “塔考”练习中心,Sima 酒店,De V Loft 酒店(呵叻县区),Baan Suan Noi 酒店(度假村)(四球县区)和东妈菲度假村(顺能县区),
           ที่พักเครือข่าย Khorat Geopark หรือ Geopark House เป็นบ้านหรือที่พักอาศัยจัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ Khorat Geopark และสนับสนุนกิจกรรมหรือดำเนินการโดยความเชื่อมโยงกับ Khorat Geopark ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "ทับแก้ว" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โรงแรมสีมาธานี โรงแรม เดอ วี ลอฟท์ โฮเทล อำเภอเมืองนครราชสีมา บ้านสวนน้อย รีสอร์ท เป็นโฮมสเตย์อำเภอสีคิ้ว และ โฮมสเตย์บ้านดงมะไฟ อำเภอสูงเนิน

#
บ้านสวนน้อย รีสอร์ท
โฮมสเตย์อำเภอสีคิ้ว

#
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "ทับแก้ว"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา